УПИС 2020.

Следеће школске године 2020/2021. наша школа уписује три образовна профила: Гимназија – општи тип 30 ученикаЕлектротехничар информационих технологија 30 ученикаКувар/Конобар – трогодишње образовање 15/15 ученика Ако желите да учите кроз игру, да вас…

Регион партиципације младих

Ученички парламент наше школе је ове школске године учесник међународног пројекта "Регион партиципације младих". Пројекат Регион партиципациjе младих има за циљ да створи модел активних и кооперативних тела студентске самоуправе (парламенти),…